mood indigo op reis
van IJlst naar Wight
Nabeschouwing en dankwoord


Nu onze reis teneinde is en we weer terug in het gareel zijn, willen wij graag enkele mensen bedanken
omdat zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd bij het welslagen van de onderneming.

Op de eerste plaats natuurlijk onze collega's, zowel die van Arthur als die van Marrie; zij hebben
belangeloos een aantal taken overgenomen gedurende onze afwezigheid wat in beide gevallen wel het
nodige extra werk heeft opgeleverd.

Dan de school van Ewout, de Kogge in IJlst.
Van meet af aan hebben de betrokken leerkrachten positief bijgedragen en volledige bereidheid getoond
zich voor hun leerling in te zetten, ondanks dat Ewout niet meer op de school stond ingeschreven. Elke
week werd de taakbrief gemaild, er was meermalen contact, er werd vanuit de klas gemaild enz. Ook
de klasgenoten van Ewout bleven regelmatig mailen. Wij zijn jullie allen erg dankbaar!

Maurice Tax van Brightspark.nl leverde ons het track systeem waardoor de geÔnteresseerde
familieleden en vrienden ons konden volgen. We hebben hierover veel positieve reacties gehad en zelf
kunnen we ook de trajecten op Google terugzien.

Alle vrienden en bekenden die ons hebben uitgezwaaid, in het gastenboek hebben geschreven, gemaild
en anderszins belangstelling toonden, wij hebben hier erg van genoten!


Nabeschouwing

Hoe is het voor ons geweest om deze reis te maken?
Er 'uit breken' gedurende 7 maanden, wat natuurlijk een fantastische ervaring is. Het geeft gelegenheid
om afstand te nemen van de waan van de dag. Te ervaren hoe het is lange tijd met partner en kind op
een boot te bivakkeren.
Dat te doen waarvan we al vele jaren gedroomd hebben. Een heerlijke tijd!

Ik wil een aantal aspecten van deze reis wat nader bespreken.

1. de voorbereidingen.
2. het traject en de vaargebieden
3. het weer
4. sabbatical met kind aan boord
5. sociale aspecten
6. enkele (zeil)technische aspecten
7. boot in Griekenland achterlaten, winterbergingVoorbereidingen.

Achteraf zijn we hierover tevreden. Alles is geheel volgens planning gelopen. We hebben onderweg nog
wat nieuwe pilots aangeschaft omdat de BA pilots die we bij ons hadden niet erg geschikt zijn voor
zeilers omdat ze weinig praktisch toegespitste informatie geven.
Het navigatiesysteem en het navigeren met de laptop ging prima, wel kregen na verloop van tijd beide
laptops kuren. We hadden een reserve grootzeil meegenomen wat goed van pas kwam. Ook hebben we
een z.g. wifistick gekocht, een antenne om internet verbinding te kunnen maken over grotere afstanden;
ook hierover waren we tevreden. Behalve het 'gedoe' met internet en in het begin met het navigeren op
de laptop zijn er nauwelijks problemen geweest.

Traject en vaargebieden.

We hebben tot Griekenland (Corfu) in 89 vaardagen (van in totaal 153 dagen) 3472 zeemijlen gelogd,
zo'n 6250 km. Daarna in Griekenland zelf nog 292 mijl en 19 ankerplaatsen of havens, heel rustig aan.
Tot Griekenland 22,7 zeemijlen per dag gemiddeld, wat heel goed te doen is, hoewel we op sommige
plaatsen best wat langer hadden willen blijven.
De keuze van het reisdoel en de gebieden die we bezocht hebben sloten goed aan op onze wensen in
het kader van de beschikbare tijd, en ook om vooral dagtochten te maken bij i.h.a goede
weersomstandigheden. Kanttekening is dat de Spaanse zuidoostkust weinig meer te bieden heeft dan
zon en warmte en de Balearen in het hoogseizoen erg druk zijn met veel motorboten wat veel onrust
geeft op prachtige plekjes. Ook heeft het bezoeken van de havens in juli en augustus wel wat
problemen opgeleverd omdat deze overvol en duur zijn en lang niet overal ankerplekken te vinden zijn.
Bijtijds reserveren is veelal noodzakelijk; dat gold ook voor de westkust van ItaliŽ.
Wij vonden vooral erg mooi: Bretagne, de Noord-en Westkust van Spanje (de Ria's), Noord SardiniŽ,
West en Zuid ItaliŽ en het Ionische deel van Griekenland.
We hebben er voor gekozen de boot daar achter te laten; er zijn verschillende mogelijkheden om hem
eventueel weer in Nederland terug te brengen: zelf over zee, over land vanaf KroatiŽ, via transport over
zee etc.

Het weer.

We hebben het goed getroffen; het hele West-Europese gebied tot aan Gibraltar verkeert sterk onder
invloed van de oceaan en kan dus erg wisselvallig zijn hoewel het vanaf Cap Finisterre gemiddeld
warmer en droger is. De oversteek van Biscaje was vrijwel windstil endus erg gemakkellijk maar
daardoor ook wat saai. We hebben genoten van de Portugese Noord, de noorden passaatwind die
prachtige zeilomstandigheden creŽert. Op de Middellandse Zee hadden we bij de Spaanse
zuidoostkust ook redelijk wind maar vanaf de Balearen en de Thyrreense Zee langs de Westkust moest
er veel op de motor worden gevaren. Het werd in september toenemend instabiel in Zuid Italie waar het
toch wel erg wisselvalllig kan zijn. In de Ionische Zee waar we in september aankwamen was de
gebruikelijke noordenwind afwezig zodat ook daar veel gemotord moest worden.

Lange tochten met kind aan boord.

Uit allerlei informatie was ons gebleken dat veel mensen met kinderen gaan varen; ook onderweg werd
ons door meer ervaren lange afstand zeilers meegedeeld dat we nog veel kinderen zouden tegenkomen
maar dat bleek niet het geval. Een enkele keer ontmoetten we 'yachties' met kinderen maar deze waren
steeds veel jonger. Hoewel het met Ewout heel goed ging en hij zeker heeft genoten en veel prachtige
herinneringen heeft opgedaan moeten we ook constateren dat hij wel zijn vriendjes heeft gemist en daar
af en toe echt last van had.
Het onderwijs verliep probleemloos en een paar uurtjes per dag serieus werken was voldoende om het
lesprogramma van de school goed bij te houden.
Het is erg boeiend om je eigen kind zelfstandiger te zien worden, zelf eens te zien hoe hij het onderwijs
oppakt en zijn Engelse taalontwikkeling mee te maken.
Beide hebben we het gevoel dat hij emotioneel wat steviger in zijn schoenen staat na de terugkeer.

Sociale aspecten

We hebben er bewust voor gekozen veel vrienden mee te laten genieten van onze reis. We houden van
de gezelligheid en voor Ewout was het ook erg plezierig. In totaal 26 gasten hebben we aan boord
gehad die de helft van de reistijd opvulden met hun aanwezigheid! We kregen de vraag wel eens
voorgelegd of we dat deden omdat we het met elkaar niet goed konden vinden, nee dus, het was
gewoon heel erg leuk! We hebben ook wel andere zeilers ontmoet zoals in het weblog te lezen valt en
leuke contacten opgedaan, maar de meeste blijven toch oppervlakkig: je ontmoet elkaar, drinkt een
borrel en de volgende dag gaat ieder zijns weegs. Het gaat i.h.a. wel steeds gemakkelijker in de loop
van de tijd.
Het bijhouden van de website vereist wel enige discipline maar heeft ons ook erg veel opgeleverd; we
genoten erg van alle berichten, mails enz. het was fascinerend hoe iedereen ons nauwkeurig kon volgen
via het track systeem en we kregen daar vaak berichten over.

Enkele (zeil)technische aspecten.

Rolgrootzeil. Hoewel er met een rolgrootzeil wel een flinke concessie wordt gedaan aan de
zeileigenschappen vinden wij ook achteraf dat de gemakkelijke bediening en de veiligheid (doordat je
nooit de kuip uit hoeft) hier tegen opweegt en we vinden het ook achteraf een goede keuze. Wel bleek
het lastig het zeil te verwijderen toen het ingerold was na het scheuren.

Navigeren op de laptop. Ook dit is een keuze. Het navigeren op digitale kaarten is ons heel goed
bevallen en, mits goede controle, mijns inziens ook erg veilig. Het gebruik van de laptop blijft wel een
compromis. We hebben het kaartprogramma op enkele storende fouten betrapt, maar dankzij de
zorgvuldige beschrijving van de havens door Rod Heikell hebben we geen schade opgelopen. De
combinatie van een buitenscherm met het scherm binnen is heel prettig. We hadden steeds papieren
kaarten als reserve. De laptop blijft echter een erg kwetshaar ding; maar hij is ook weer gemakkelijk te
vervangen, multi-inzetbaar en relatief goedkoop.

Motor. De oude Thornycroft van Ford heeft geen enkele storing gehad en heel wat uren probleemloos
gedraaid. De motor is een belangrijk middel voor de voortgang, vooral op de Med, waar het vaker vrijwel
niet dan wel waait in de zomer (althans in ons vaargebied). Filters zijn overal te verkrijgen.

Over het geheel genomen zijn we heel tevreden over de keuze van de boot: de middenkuip hadden we
graag wat groter gehad maar de indeling met een ruime achterkooi voor de privacy en het comfortabele
achterdek vonden we beiden heel prettig, hoewel nadeel is dat bij het achteruit afmeren een extra hand
nodig is omdat de stuurman in de kuip blijft. Er is intensief geleefd maar de boot heeft zich fantastisch
gehouden.

Tenslotte.

In 2009 hopen we een aantal keren naar ons geliefde bezit te vliegen en te genieten van het prachtige
vaargebied en daarna wellicht verder te trekken. We hebben er een prachtige herinnering bij!